==============================
STAVEBNÉ MATERIÁLY
==============================
Betaker
Dominium, spol. s r.o.
STAVEBNINY TIMA, s.r.o.
==============================
 
==============================
REKREÁCIA A RELAXÁCIA
==============================
AGROB BUCHTAL Slovensko s.r.o.
BAZÉN SERVIS s.r.o.
Berndorf Bäderbau SK s.r.o
CENTROPROJEKT a.s.
MENERGA s.r.o.
============================================================
INTERIÉRY
==============================
JOER s.r.o.
MADLENIAK – drevovýroba, s.r.o.
==============================
  ==============================
PROJEKCIA
==============================
Dušan Krampl - HUPRo
IPO Školské stavby
LPK s.r.o.
==============================

==============================
REALIZÁCIA STAVIEB
==============================
INVEX spol. s r.o.
MENERT spol. s r.o.
==============================