Základným cieľom spoločnosti je vysoká odbornosť, kvalita a komplexnosť poskytovaných služieb vo všetkých oblastiach pôsobenia.

 

Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá projektovou činnosťou, realizáciou stavieb "na kľúč" od investičného zámeru cez inžiniersku činnosť, až po jej kolaudáciu. Hlavnou snahou spoločnosti je, aby navrhnuté projekty a stavby boli precízne a profesionálne spracované do najmenších detailov, aby stavba mala svoju architektonicko - výtvarnú hodnotu a aby zúročila všetky súčasné poznania v oblasti úspory energie, technického riešenia a použitia vhodných materiálov.

 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti sú:

 

• projekčná príprava stavieb
• urbanistické a architektonické štúdie
• projekčná a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
• komplexné realizovanie stavieb
• príprava podkladov na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov
• poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
• realitné činnosti

 

Spoločnosť Silkat s.r.o. v odbore projekčná a inžinierska činnosť v stavebníctve, realizácia stavieb zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality splnujúci požiadavky podľa
STN EN ISO 9001:2001